ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
หมู่ที่ 8 ถนนยนตรการกำธร บ้านค่ายรวมมิตร   ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 91130
เบอร์โทรศัพท์ 0892954161
Email : bkrm2552@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


แผนผังสังเขปของโรงเรียน