ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2553
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.41 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.57 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.47 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.88 KB
ผลคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557
ผลคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557