ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
  1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 710.12 KB
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.92 KB