ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ผลการสอบภาคปฏิบัติ ป. 3 ปีการศึกษา 2554

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.03 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ( NT) ปี 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ผลการสอบระดับชาติ ป.6 ( o-net) ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.04 KB