ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี 2560 (อ่าน 168) 13 ต.ค. 60
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปี 2559 (อ่าน 238) 01 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ได้ 5 เหรียญ 1 เหรียญเงิน (อ่าน 224) 27 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2559 (อ่าน 207) 22 ก.ย. 59
ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 195) 08 ก.ย. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ปี 2559 (อ่าน 191) 08 ก.ย. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ (อ่าน 506) 29 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำ (อ่าน 483) 28 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร การคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตร (อ่าน 763) 20 ม.ค. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสวน สิทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร (อ่าน 1094) 15 ม.ค. 59
ผลการแข่่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จ.สงขลา (อ่าน 648) 30 ธ.ค. 58
ผลการแข่่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 372) 30 ธ.ค. 58
ผลการแข่่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จ.กระบี่ (อ่าน 1512) 23 ธ.ค. 57
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ก.มหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP (อ่าน 720) 12 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้ 7 ทอง 2 เงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2557 (อ่าน 962) 01 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้ 11 เหรียญทอง งานหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายควนกาหลง (อ่าน 817) 09 ส.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรีนระดับชาติ ครั้งที่ 63 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้ 2 เหรียญทอง (อ่าน 5276) 25 ก.พ. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ พัทลุง บ้านค่ายรวมมิตรได้ 6 เหรียญทอง (อ่าน 799) 27 พ.ย. 56
ตารางแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง (อ่าน 570) 03 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านส่งเสริมการใช้ ICT (อ่าน 594) 02 ต.ค. 56
งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดสตูล โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้ 8 เหรียญทอง (อ่าน 638) 01 ก.ย. 56
ตารางการแข่งขันกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด ปี 2556 (อ่าน 903) 12 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันกิจกรรมคัดเลือกงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย บ้านค่ายรวมมิตรได้ 8 รายการ (อ่าน 712) 06 ส.ค. 56
ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555 ออกแล้ว ค่ายรวมมิตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 สาระ (อ่าน 907) 15 มี.ค. 56
บ้านค่ายรวมมิตรได้เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 (อ่าน 2035) 18 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จ.ภูเก็ต (อ่าน 2108) 26 ธ.ค. 55
ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ของบ้านค่าย (อ่าน 978) 11 พ.ย. 55
โปรแกรมทัศนศึกษา 2555 เคริอข่ายควนกาหลง (ปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 855) 05 ก.ย. 55
ผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดสตูล เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ (อ่าน 5210) 01 ก.ย. 55
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย 7 รายการ (อ่าน 1181) 11 ส.ค. 55
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร.ครั้งที่ 2 ปี 2555 (อ่าน 1313) 08 ส.ค. 55
O-NET ป.6 ปี 2554 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้ลำดับที่ 3 ของเครือข่าย (อ่าน 907) 14 มิ.ย. 55
ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ผ่านฉลุย (อ่าน 1444) 17 พ.ค. 55
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู สพป.สตูล เมษายน 2555 (อ่าน 972) 01 พ.ค. 55
ประกาศผลแล้ว O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1058) 30 เม.ย. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อ ห้องเรียนพิเศษ (SME) โรงเรียนสตูลวิทยาได้ 4 คน (อ่าน 1100) 30 มี.ค. 55
กำหนดเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 937) 29 มี.ค. 55
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวนถาดระดับประเทศ (อ่าน 14433) 25 ม.ค. 55
กำหนดการแข่งขันสาระศิลปะงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2555 (อ่าน 1078) 16 ม.ค. 55
กำหนดการแข่งขันสวนถาดชื้นและจักสานไม้ไผ่งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2555 (อ่าน 949) 14 ม.ค. 55